Opravljamo tehnične preglede za motorna vozila in priklopnike naslednjih kategorij:

• osebne avtomobile (kategorija M1),
• avtobuse (kategorije M2-M3)
• tovorna vozila (kategorije N1-N3),
• kolesa z motorjem, motorna kolesa, trikolesa, štirikolesna (kategorija L1– L7),
• priklopnike (kategorija O1 – O4),
• traktorje (kategorija T1– T5),
• traktorske priklopnike (kategorija R1– R2).

Kategorija vozila Kdaj opraviti tehnični pregled
M1 – vozila za prevoz oseb z največ 8 sedeži poleg sedeža voznika (osebni avtomobili) (razen izjem) Prvi TP se opravi 4 leta po prvi registraciji, naslednji pregled vsaki 2 leti do 8 leta starosti, nato vsako leto.
M2 – avtobusi za prevoz potnikov z več kot 9 sedeži in največjo dovoljeno maso do vključno 5000 kg Prvi TP se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsakih 6 mesecev.
M3 – avtobusi za prevoz potnikov z več kot 9 sedeži in največjo dovoljeno maso večjo od 5000 kg Prvi TP se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsakih 6 mesecev.
N1 – tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg (razen izjem) Prvi TP se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto.
N2 – tovorna vozila za prevoz blaga z največjo maso večjo od 3500 kg do vključno 12000 kg (razen izjem) Prvi TP se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto.
N3 – tovorna vozila za prevoz blaga z največjo dovoljeno maso večjo od 12000 kg (razen izjem) Prvi TP se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto.
O1 – priklopna vozila z največjo dovoljeno maso do vključno 750 kg Prvi TP se opravi 4 leta od nakupa, nato vsaka 4 leta ne glede na starost vozila.
O2 – priklopna vozila z največjo dovoljeno maso večjo od 750 kg do vključno 3500 kg (razen izjem) Prvi TP se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto.
O3 – priklopna vozila z največjo dovoljeno maso večjo od 3500 kg do vključno do 10000 kg (razen izjem) Prvi TP se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto.
O4 – priklopna vozila z največjo dovoljeno maso večjo od 10000 kg (razen izjem) Prvi TP se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto.
T – traktorji Prvi TP se opravi 4 leta po prvi registraciji, naslednji pregled vsaki 2 leti do 8 leta starosti, nato vsako leto.
R – traktorski priklopniki Prvi TP se opravi 4 leta po prvi registraciji, naslednji pregled vsaki 2 leti do 8 leta starosti, nato vsako leto.
L – dvokolesna in trikolesna motorna vozila Prvi TP se opravi 4 leta po prvi registraciji, naslednji pregled vsaki 2 leti do 8 leta starosti, nato vsako leto.

Tehnični pregledi mopedov, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, se opravljajo na pet let.