Tehnični pregledi traktorjev na terenu

MAREC in APRIL 2023

Hkrati obveščamo lastnike traktorjev in traktorskih priklopnikov, da v skladu s Pravilnikom o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil na terenu ne morejo opraviti tehničnega pregleda:
• traktorjev, ki presegajo konstrukcijsko določeno hitrost 40 km/h ter
• traktorskih priklopnikov katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg.

Za varne poti brez skrbi, Tehnični pregledi Radenci.