Tehnični pregledi traktorjev na terenu

MALA NEDELJA | Bar Žirafa | 6.4.2022 | 9:00 – 17:00

KLJUČAROVCI | Zadruga PC Kmečki dvor | 8.4.2022 | 8:00 – 11:00

VEŠČICA | Gostilna Marinka | 8.4.2022 | 13:00 – 16:00

VUČJA VAS | Domačija Sever | 12.4.2022 | 9:00 – 12:00

GAJŠEVCI | Mlin Stajnko | 12.4.2022 | 13:00 – 16:00

BUNČANI | Gasilski dom | 15.4.2022 | 8:00 – 12:00

SV. JURIJ OB ŠČAV. | Gasilski dom | 19.4.2022 | 9:00 – 15:00

NASOVA | Gostilna Marko | 20.4.2022 | 9:00 – 12:00

MEKOTNJAK | Gostilna Stanjko | 21.4.2022 | 10:00 – 16:00

ILJAŠEVCI | Gasilski dom | 25.4.2022 | 8:00 – 12:00

APAČE | Kmetijska zadruga | 3.5.2022 | 8:00 – 11:00

SPODNJI IVANJCI | Kmetijska zadruga | 3.5.2022 | 12:00 – 14:00

HRASTJE MOTA | Gasilski dom | 3.5.2022 | 15:00 – 17:00

SV. JURIJ OB ŠČAV. | Gasilski dom | 4.5.2022 | 8:00 – 11:00

MALA NEDELJA | Bar Žirafa | 4.5.2022 | 13:00 – 17:00