Starodobno vozilo

Status starodobnika se podeli vozilu, ki je starejše od 30 let, ohranjeno in tehnično vzdrževano tako, da je skladno z originalno konstrukcijsko sestavo in obliko, in se zaradi tega svojega zgodovinskega in tehničnega pomena praviloma ne uporablja za vsakodnevne prevoze.

Za registracijo starodobnega vozila je potrebno predložiti naslednja dokazila:

  • potrdilo o skladnosti vozila oziroma soglasju za registracijo, v katerem mora biti vpisano, da je vozilo starodobno
  • predložiti dokumente o lastništvu, če jih lastnik nima se opravi ugotovitveni postopek
  • predložiti dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti,
  • poravnati letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu,
  • veljavno vozniško dovoljenje.

Fizična oseba: Predloži dokazilo o istovetnosti (osebni dokument s sliko).
Pravna oseba: Postopke lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja ali od njega pooblaščena oseba