Registrske tablice

Registrske tablice se zamenjajo kadar:

  • postanejo zaradi obrabljenosti neuporabne,
  • je najmanj ena registrska tablica pogrešana ali uničena.

Lastnik vozila lahko:

  • obrabljene oz. uničene registrske tablice vrne, mi pa izdamo nove registrske tablice in novo prometno dovoljenje,
  • naroči novo registrsko tablico z isto označbo.

Za zamenjavo je potrebno:

  • predložiti obrabljene oz. uničene registrske tablice, v kolikor niso bile ukradene,
  • predložiti izjavo lastnika z natančnim opisom okoliščin v katerih so bile registrske tablice izgubljene oz. ukradene,
  • predložiti prometno dovoljenje.

Fizična oseba: Predloži dokazilo o istovetnosti (osebni dokument s sliko).
Pravna oseba: Postopke lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja ali od njega pooblaščena oseba

Ponovljeno registrsko tablico, lahko naročite v primeru, da:

  • potrebujete tretjo tablico za lahki priklopnik do 750 kg največje dovoljene mase,
  • je tablica oz. so tablice izgubljene, so vam jih ukradli ali pa so zaradi obrabljenosti neuporabne.

Naročilo tablic z izbranim delom označbe

Pri nas lahko naročite tudi registrske tablice z izbranim delom označb. Registrske tablice z izbranim delom označbe so vezane na lastnika.

Hramba registrskih tablic

Serijske tablice so vezane na številko šasije vozila, zato jih ni možno prenesti na drugo vozilo. Deponirajo se za čas 15 dni od dneva odjave vozila.

Tablice za sezonska vozila se lahko deponirajo za čas do enega leta.

Tablice z izbranim delom označbe hrani lastnik sam in jih lahko prenese iz vozila na vozilo, ker so vezane na njegovo EMŠO številko.