Registracija vozil

Pri registraciji novega vozila, kupljenega v Sloveniji, je potrebno:

 • predložiti dokazilo o lastništvu,
 • predložiti potrdilo o skladnosti (homologacijo),
 • predložiti dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti,
 • poravnati letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu,
 • veljavno vozniško dovoljenje

Fizična oseba: Predloži dokazilo o istovetnosti (osebni dokument s sliko).
Pravna oseba: Postopke lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja ali od njega pooblaščena oseba.

Pri registraciji novega vozila, kupljenega v državah EU, je potrebno:

 • predložiti potrdilo o skladnosti (homologacijo),
 • predložiti dokazilo o lastništvu (račun, kupoprodajna pogodba),
 • predložiti dokazilo o plačanih davkih,
 • predložiti dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti,
 • poravnati letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu,
 • veljavno vozniško dovoljenje

Fizična oseba: Predloži dokazilo o istovetnosti (osebni dokument s sliko).
Pravna oseba: Postopke lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja ali od njega pooblaščena oseba.

Pri registraciji rabljenega vozila, kupljenega v Sloveniji, je potrebno:

 • predložiti prometno dovoljenje,
 • predložiti izjavo o ustreznosti vozila (homologacijo),
 • predložiti dokazilo o lastništvu (račun, pogodba,.),
 • predložiti potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu,
 • predložiti dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti,
 • poravnati letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu,
 • veljavno vozniško dovoljenje.

Fizična oseba: Predloži dokazilo o istovetnosti (osebni dokument s sliko).
Pravna oseba: Postopke lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja ali od njega pooblaščena oseba

Pri registraciji rabljenega vozila, kupljenega v državah EU, je potrebno:

 • predložiti tuje prometno dovoljenje,
 • vozilo mora biti v tujini odjavljeno,
 • predložiti izjavo o ustreznosti vozila (homologacijo),
 • predložiti dokazilo o lastništvu (tuj račun, kupoprodajna pogodba),
 • predložiti dokazilo o plačanih davkih,
 • predložiti potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu,
 • predložiti dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti,
 • poravnati letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu,
 • veljavno vozniško dovoljenje.

Fizična oseba: Predloži dokazilo o istovetnosti (osebni dokument s sliko).
Pravna oseba: Postopke lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja ali od njega pooblaščena oseba

Pri registraciji rabljenega vozila, kupljenega izven držav EU, je potrebno:

 • predložiti izjavo o ustreznosti vozila (SB),
 • predložiti tuje prometno dovoljenje,
 • predložiti dokazilo carinskega organa o carinjenju uvoženega vozila,
 • predložiti dokazilo o lastništvu (tuj račun, pogodba,.),
 • predložiti dokazilo o plačanih davkih,
 • predložiti dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti,
 • poravnati letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu,
 • veljavno vozniško dovoljenje.

Fizična oseba: Predloži dokazilo o istovetnosti (osebni dokument s sliko).
Pravna oseba: Postopke lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja ali od njega pooblaščena oseba