Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja

Za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja je potrebno:

  • predložiti prometno dovoljenje
  • predložiti potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu,
  • predložiti dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti,
  • poravnati letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu
  • veljavno vozniško dovoljenje

Fizična oseba: Predloži dokazilo o istovetnosti (osebni dokument s sliko).
Pravna oseba: Postopke lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja ali od njega pooblaščena oseba.

V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pooblastilo lastnika vozila