Izvozne registrske tablice

Izvozne registrske tablice se izdajo za največ 30 dni in njihove veljavnosti ni mogoče podaljšati.

Za dvig izvoznih registrskih tablic je potrebno:

  • predložiti odjavljeno prometno dovoljenje,
  • predložiti izjavo o ustreznosti vozila (homologacijo),
  • predložiti dokazilo o lastništvu (račun,kupoprodajna pogodba),
  • predložiti potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu,
  • priložiti dokazilo o sklenjenem zavarovanju vozila(če želite zeleno karto, mora biti zavarovanje sklenjeno za najmanj 15 dni),
  • poravnati letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu.

Fizična oseba: Predloži dokazilo o istovetnosti (osebni dokument s sliko).
Pravna oseba: Postopke lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja ali od njega pooblaščena oseba.