Izdaja dvojnika prometnega dovoljenja

Namesto pogrešanega, izgubljenega ali ukradenega veljavnega prometnega dovoljenja se izda novo prometno dovoljenje (dvojnik).

V primeru, da je vozilo odjavljeno iz prometa, se izda potrdilo iz evidence vozil, ki nadomešča odjavljeno prometno dovoljenje.

Lastnik vozila, za katerega je bil izdan dvojnik prometnega dovoljenja, mora najdeno pogrešano prometno dovoljenje vrniti registracijski organizaciji, na uničenje.

  • Fizična oseba: Predloži dokazilo o istovetnosti (osebni dokument s sliko).
  • Pravna oseba: Postopke lahko za pravno osebo opravi zastopnik podjetja ali od njega pooblaščena oseba
  • V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila.