Identifikacija oseb pri spremembi lastništva

Pri odjavi vozila zaradi spremembe lastništva se ugotovi identiteto fizičnih oseb tako, da se preveri EMŠO in naslov prebivališča ter identifikacijsko številko vozila (VIN). Identiteto prodajalca in kupca preveri pooblaščena oseba registracijske organizacije. Pri odjavi vozila zaradi spremembe lastništva je treba v evidenco registriranih vozil obvezno vpisati tudi podatke o novem lastniku, ne glede na to, ali ta vozilo takoj registrira ali pa ne, sicer vozila ni mogoče odjaviti.