https://regi-vo.si/wp-content/uploads/2021/10/img-bubbles-5.png

RegistracijaPOSTOPKI

Postopki, povezani z registracijo vozil so predpisani z Zakonom o motornih vozilih (UL RS št. 106/2010) in Pravilnikom o registraciji motornih in priklopnih vozil (UL RS št. 48/11).

V primeru, da niste lastnik vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila.

Vsa dokazila morajo biti predložena na vpogled v izvirniku.